Úrovně pokročilosti

 

Úroveň pokročilosti A1

Umím pozdravit nebo se jednoduše představit. Při jednoduchém rozhovoru s cizincem jsem schopen porozumět témuž. Psát nebo číst souvislejší texty pro mě zatím nemá velký význam, neboť nedisponuji ani širší základní slovní zásobou, ani systematičtější znalostí gramatiky.

Úroveň pokročilosti A2

Pokud už mám jazyk použít, dovedu mluvit nebo napsat něco o jednoduchých každodenních situacích. K tématům, ke kterým se dovedu v základní podobě písemně či ústně vyjádřit a dovedu o nich vést základní konverzaci, patří např. jídlo, pití, práce, cestování či zábava. Moje znalost gramatiky a základní slovní zásoba mi umožňují číst jednodušší texty zabývající se těmito tématy.

Úroveň pokročilosti B1

V cizím jazyce už dovedu jednoduchou formou řešit jakkoli složitou situaci a cizí jazyk dokážu adekvátně použít aktivně v písemné či ústní podobě. Z gramatiky už umím používat např. základní systém časů, tj. jednoduchý čas minulý či budoucí. Moje slovní zásoba je již rozmanitější, byť ji ještě nedovedu aktivně používat v plynulém projevu. Dovedu číst jednodušší beletrii, např. pohádky pro děti nebo krátké povídky.

Úroveň pokročilosti B2

Za použití rozvitějšího repertoáru spojek dovedu plynule mluvit v souvislých celcích a číst i náročnější texty o abstraktnějších tématech, jakými jsou např. popis pocitů, nálad či emocí. Náročnějším tématům rozumím také při poslechu, a to aniž bych je potřeboval/a slyšet opakovaně. V mém písemném projevu se již začínají objevovat náznaky základního stylistického cítění. Moje gramatika a slovní zásoba jsou již do značné míry robustní a umím je plynule používat.

 

Úroveň pokročilosti C1

Moje gramatika a slovní zásoba jsou již na takové úrovni, že mi umožnují se soustředit na komplexnější oblasti jazyka, obzvláště na rozlišování a používání spisovného a hovorového jazyka nebo abstraktní ustálená slovní spojení, např. česky „jde to jako po másle“, English „it’s all plain sailing”, Deutsch „es läuft wie geschmiert“, français „ça marche comme sur des roulettes”. Vysoce spisovnou a korektní formu jazyka jsem schopen používat k písemné či ústní produkci či reprodukci jak každodenních, tak akademických či odborně profesních témat.

Úroveň pokročilosti C2

Můj projev v cizím jazyce je do značné míry propracovanější než u rodilého mluvčího. Lehce dovedu popisovat i ty nejsložitější situace. Časově dovedu myslet v několika úrovních, aktivně používaná slovní zásoba již může přesahovat i rozpětí 10 000 – 15 000 slov. Celky, ve kterých mluvím, píši či kterým dokážu v písemné či ústní podobě porozumět, jsou plné odboček, složitých gramatických i lexikálních vazeb a jemných stylistických odstínů. Dovedu si bez potíží přečíst jazykově složitá literární díla (Charles Dickens „Oliver Twist“ , Heinrich Heine „Deutschland: Ein Wintermärchen“ , Stendhal „Le Rouge et le Noir“, Karel Čapek „Krakatit“ atd.)

Stáhněte si ZDARMA E-book 10 tipů jak se úspěšně naučit cizí jazyk

Ivana K.

S lekcemi jsem byla velmi spokojená, pan lektor byl milý, flexibilní, hodiny pro mě byly přínosné, a proto plánuji dokoupení dalších Více


Doporučujeme: