Za jak dlouho se můžete cizí jazyk naučit?

Rychlost pokroku ve studiu cizího jazyka je ovlivňována mnoha faktory:

Rychlost pokroku

 Jak může Váš pokrok vypadat?

Pokrok o 1 úroveň:
(např. z úrovně A1-úplný začátečník na úroveň A2-falešný začátečník)

Pokrok o jednu úroveň

Při vytváření časových plánů postupu na další úroveň byl jako výchozí bod použit přehled jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (SERR):

  • A1 – úplný začátečník
  • A2 – falešný začátečník
  • B1 – mírně pokročilý
  • B2 – středně pokročilý
  • C1 – pokročilý
  • C2 – téměř úroveň rodilého mluvčího

Vaši úroveň pokročilosti můžete zjistit pomocí našich on-line testů!

Poznámka: Uvedené časové programy jsou sice založeny na praktických zkušenostech, ale jsou taktéž závislé na dodržování instrukcí a doporučení ze strany lektora či lektorky, a to po celou dobu trvání kurzu. Je proto nutné dodržovat pravidelné konání hodin, připravovat se dle situace na hodiny taktéž samostudiem a jakékoli nejasnosti s lektorem či lektorkou konzultovat již v průběhu samotné hodiny, abyste opravdu mohli postoupit na vyšší úroveň za uvedený časový úsek.

Dále je třeba vzít v úvahu, že rychlost postupu na další úroveň významně ovlivňují také osobnostní předpoklady studenta. Důležité jsou především celkový vztah k verbální komunikaci, přístup ke studiu, jakož i vlastní studijní motivace.

Směrodatné jsou v mnohém rovněž výsledky dosažené předchozím studiem.

Stáhněte si ZDARMA E-book 10 tipů jak se úspěšně naučit cizí jazyk

Ivana K.

S lekcemi jsem byla velmi spokojená, pan lektor byl milý, flexibilní, hodiny pro mě byly přínosné, a proto plánuji dokoupení dalších Více


Doporučujeme: