Úvod > Články > 3. tip pro efektivní studium
*/ ?>

3. tip pro efektivní studium

Náš týmTřetí tip – Cizí jazyk si osvojujte, neučte se ho!

Možná se vám výše uvedený titulek dalšího dílu může zdát nelogický, ale opak je pravdou. Jak jsme již několikrát řekli, chceme se cizí jazyk naučit aktivně ovládat, ne jen působit jako knihovna gramatických pravidel a nemístných frází.

Jde o to být „in“, což by se dalo chápat nejen jako držet krok s módními či dalšími trendy, ale především jako doslova zůstat uprostřed nějakého dění. Porozumět a chápat komunikaci a umět také adekvátně reagovat. A z tohoto důvodu si prostě cizí jazyk osvojíme. Jaký ale, že je rozdíl mezi „osvojit si“ a „učit se“?

Když si něco osvojím, zůstane to mojí součástí. Nezmizí to. Ideálně lze takový proces sledovat u malých dětí. Tuto schopnost mají ale stále také dospělí. A my nechceme stavět přehradu mezi češtinou a cizím jazykem. Naopak chceme při používání cizího jazyka češtinu jakoby vypnout, aby nám stále nenašeptávala, co a jak máme přeložit. To je důležité si uvědomit. Vezměme si jednoduchý příklad. Při překladu českého „nemám na výběr“ do angličtiny můžeme postupovat doslovně:

„I don’t have on choice.” Je to však správně? Samozřejmě, že není.

Správně bychom měli říct: „I have no choice.

A stejně tak bychom mohli pokračovat dále.

Řekneme „I am right.“, a nikoli „I have the truth.”

Elda

Abychom však ve výše uvedených případech nepřemýšleli o tom, co je správně, je třeba, abychom si daný cizí jazyk osvojili, a nikoli se ho učili. Toho dosáhneme pouze v tom případě, pokud ho nebudeme vnímat „skrz prsty“, ale budeme se ho snažit vnímat tak, jakoby to byl první jazyk, který jsme se kdy učili.

Jak toho lze ale dosáhnout?

Jednoduše. V cizím jazyce se můžeme „zabydlet“ a vnímat ho přirozeně i přesto, že jsme si ho jako náš první jazyk neosvojili. Dosáhneme toho tak, že ho budeme co nejvíce používat a zvykat si na něj. Za nějakou dobu nám poté již nepřijde, že je onen jazyk skutečně „cizí“. Není to totiž pravda. Pouze se v něm to či ono řekne jinak, ale označuje ty samé věci, ba dokonce značná část pravidel je úplně stejná.

Například si vezměme českou větu „Jsem s tím spokojen.“ v němčině:

„Ich bin damit zufrieden.“ – „Ich bin [Jsem] damit [s tím] zufrieden [spokojen].“

Zapomeňte proto na učení. Vy si cizí jazyk chcete osvojit. Jedině tak ho budete vnímat a používat zcela přirozeně, jakoby to byl první jazyk, který jste kdy začali používat pro komunikaci s okolním světem či pro přirozené přemýšlení a uvažování.

 

…………………………………………………………………

Podívejte se také na: První tip   Druhý tip   Čtvrtý tip    Pátý tip