Úvod > Články > 4. tip pro efektivní studium
*/ ?>

4. tip pro efektivní studium

Náš týmČtvrtý tip – Nejprve jednodušší, potom složitější…

Toto pravidlo se netýká pouze cizích jazyků, ale studia čehokoli všeobecně. Při osvojování si cizích jazyků je však důležité rozvíjet komunikaci a také si uvědomovat, že v počáteční fázi by se jeho používání mělo držet prozatím přesně stanovených mantinelů dle našich aktuálních možností a schopností.

V jednoduchosti je genialita, a o verbální i neverbální komunikaci to platí dvojnásob. Je nadmíru efektivní a rozumné držet se pouze toho, v čem mám opravdovou jistotu, než riskovat že dojde k nějakému konverzačnímu faux-pas. Aneb když to neumíš říci pořádně, neříkej to raději vůbec. Toto pravidlo by se mohlo zdát na první pohled moc přísné, ale rozhodně funguje. Při konverzaci naostro sice získáváme ty největší zkušenosti, nicméně naši partneři v ní nemusí a nemají být našimi lektory. Často tak pro vaše případné potíže při vyjadřování nebudou mít takové pochopení jako lektoři sami.

Z tohoto důvodu je při osvojování si cizího jazyka mnohem snazší a efektivnější nejprve kompletně ovládnout znalosti na nižší úrovni, ale zato precizně, a teprve poté se přesunout ke složitějším myšlenkám a konverzaci jako celku. Nezapomínejme totiž, že jednoduché věci tvoří ty složité a základů k osvojení není nikdy dost. Všeobecně vzato, všude tam, kde se základy nevytvořily a nebyly osvojeny dostatečně, může docházet k tzv. falešnému „pokroku“. Je to, jakoby architekt budoval stavbu na vratkých základech a myslel si, že se to nějak ztratí. Neztratí. Budova bude za nějakou dobu hrozit, že se ve svých „základech“ zhroutí.

To nicméně nijak neznamená, že by bylo nutné si neustále osvojovat jen základy a ustrnout pouze u elementární komunikace. Jde spíše o to sestavit si z oněch kamenů stejné úrovně určitou mozaiku, obraz, který mi bude dávat smysl, systém, ve kterém se budu umět pohybovat a ve kterém se budu cítit dobře. Jazyk jako prostředek komunikace je totiž v první řadě systém.

Na začátku si většinou osvojujeme jednoduché fráze typu „Dobrý den!“, „Těší mě.“, „Máte pravdu.“, „Rád/a bych…“ či „Nemám čas.“, a teprve poté se dostáváme k práci s gramatikou a začínáme jazyk trochu rozebírat. Postup je však jasný.

Elda

Nejprve si osvojujeme kratší slova, jednodušší na výslovnost, s méně významy, a následně přecházíme k delším, krkolomnějším a výrazům s několika významy najednou.

Stále však platí jedno pravidlo. Pokud jsou základy dobré, nebudou mi další jevy připadat těžší či složité, jelikož moje základy jsou dobré. Složitější jevy jsou náročné na ovládnutí pouze potud, pokud neumím základy.

Jak by bylo např. pro začátečníka možné plynule vyjádřit v angličtině myšlenku: „Kdybych byl na tvém místě, nikdy bych…“ -> „If I were in your place, I would never…“, kdyby nevěděl, jak se časuje anglické sloveso „to be“ v minulém čase?

Ano. Nešlo by to. A proto je při osvojování si cizího jazyka efektivní postupovat od jednodušších jevů ke složitějším. K těm už se dostaneme sami přirozeně.

 

…………………………………………………………………

Podívejte se také na: První tip   Druhý tip   Třetí tip   Pátý tip

Pátý tip zveřejníme už brzy! Sledujte LearningPoint.