Úvod > Články > 2. tip pro efektivní studium
*/ ?>

2. tip pro efektivní studium

Náš tým

Druhý tip – Co je doma, to se počítá aneb každá aktivita je dobrá! Zapomeňte na to, že vám cizí jazyk naskáče do hlavy sám. Tak tomu opravdu není. V případě, že cítíte, že vám cizí jazyky drhnou, bude potřeba, abyste si pro vaši motivaci uvědomili, že o to je třeba vyvíjet větší aktivitu, abyste…

…si vaše znalosti vytvořili, upevnili a naučili se je prakticky využívat.

Cílem studia cizích jazyků je se cizí jazyk naučit aktivně ovládat a využívat. Z tohoto důvodu vězte, že každá aktivita, každá situace, která vás bude „nutit“ cizí jazyk rozpohybovat, posune vaše učení dopředu mnohem více než jen pasivní přemílání slovíček či gramatiky bez reálných životních situací. Do těch se nicméně budete dostávat s tím, jak bude růst vaše chuť do dalšího sebevzdělávání a pokroku.

Co si vlastně pod tou aktivností či aktivitami lze představit? Je to velmi jednoduché. Už jen například aktivní používání internetu, např. chatování na zahraničních diskuzních fórech, konverzace na sociálních sítích či zhlédnutí zajímavého filmu v originálu. To jsou jedinečné příležitosti, jak aktivně pracovat s cizím jazykem. Každá minuta takto využitého a stráveného času se vám zaručeně vrátí. Ve vašem jazykovém centru se začne budovat síť určitých povědomých, již jednou spatřených výrazů, na které si nejprve budete vzpomínat pouze matně, ale které vám určitě dají dobrý a nezbytný základ pro dosahování dalšího pokroku. Od tohoto okamžiku začne platit, že čím více aktivity, čím vícekrát dané slovíčko či pravidlo použiji v praxi, tím rychleji a více automaticky se mi bude vybavovat příště. Tohle zaručeně funguje! S rostoucí aktivitou se totiž neustále zkracuje doba odezvy z vašeho jazykového centra v mozku a informace se přenáší mnohem rychleji a více instantně. Je to vlastně něco jako otírání prachu z nábytku. Krásu dřevěného reliéfu na skříni, ze které se otře všechen prach, si člověk také užije nejvíce.

Elda

A totéž platí pro vaše znalosti cizích jazyků. Nejvíce si je budete užívat jen v tom případě, pokud vám budou naskakovat již zcela automaticky. Potom se budete v cizím jazyce cítit jako doma. A o to nám přeci jde.

Zapamatujme si proto aktivnost a aktivitu jako klíčové pojmy pro dosahování průběžného, ale i celkového studijního pokroku. I samotné slovo studium totiž znamená „pilnost“, „aktivní činnost“, a od něho vytvořené sloveso „studovat“ znamená vlastně „býti pilný“, „být aktivní“.

Přitom se nebojme kombinovat několik možných přístupů. Pravděpodobnost, že si slovíčko či pravidlo nejvíce zapamatujeme, roste s počtem způsobů, jakým se ho učíme. Když si ho přečteme, uslyšíme, proneseme a ještě při tom patřičně aktivně jednáme, vyroste pravděpodobnost trvalého osvojení si daného jevu až na neuvěřitelných 90 procent.

Na aktivní přístup nicméně potřebujeme také čas. A to ať již sami či s lektorem, je vždy nutné aktivitu dostat do určité intenzity, kdy již nebudeme vnímat další činnosti, ale budeme se plně věnovat pouze cizímu jazyku samotnému.

 

…………………………………………………………………

Podívejte se také na: První tip   Třetí tip   Čtvrtý tip   Pátý tip