Úvod > Články > 1. tip pro efektivní studium
*/ ?>

1. tip pro efektivní studium

Náš tým
První tip – Vaše studium může brzdit strach z komunikace! Máte špatné zkušenosti s komunikací v cizím jazyce? Cítíte, že se váš mozek jakoby zasekne v okamžiku, kdy už myslíte, že máte na jazyku to správné slovo? Poté zbystřete. Drtivá většina těchto situací je spojena s…

…negativním obrazem, který jste si o sobě vytvořili vy sami. Raději si totiž řeknete: „Na to nemám.“ anebo „Aby to nedopadlo jako minule.“ V takovém případě však máte jistotu pouze jedné věci. Skutečně to dopadne jako minule. Nic neřeknete, neuděláte žádné chyby, ale také se nic nenaučíte.

Jedinou záchranou, jak takovým situacím zabránit, je odstranit naše vlastní zábrany a předsudky a začít tzv. na „zelené louce“. Vy totiž nechcete chodit pořád donekonečna v tom začarovaném kruhu a hloubavě přemýšlet o tom, proč vlastně při používání cizího jazyka postrádáte tolik potřebné sebevědomí. Často víme mnohem více, než jsme vlastně schopni aktivně používat. A v tom může být právě onen zakopaný pes. Nevyužíváme našich schopností a znalostí dostatečně k tomu, abychom při komunikaci dosáhli vlastního cíle, a sice dorozumět se, domluvit se.

EldaA aby byla vaše komunikace efektivní a vašemu pokroku již nestálo nic v cestě, je nejprve důležité vrátit se do okamžiku, kdy vznikl právě onen proklínaný blok. Byla vaše paní učitelka nebo váš pan učitel na střední škole toho názoru, že gramatická pravidla jsou všemocná a vy jste nakonec zjistili, že jste se místo aktivního uživatele stali spíše stejnou „bednou“ nabiflovaných pravidel? Nebo vás váš kolega či kolegyně chtěli v práci ztrapnit a zesměšnit, a vy jste proto na cizí jazyk od té doby naprosto zanevřeli? Poté potřebujete nejen zapracovat na skutečných komunikačních dovednostech a jazykových znalostech, ale především na obnovení vašeho sebevědomí.

Pokud zmizí strach a obavy z používání, je cesta k sebezdokonalování již zcela volná. Poté přichází na řadu rozvzpomenutí a navázání na to, co jste již jednou znali, co máte pocit, že umíte nejlépe, ale rovněž si říci, na čem je třeba naopak zapracovat a co vám nepřijde moc přirozené. Vězte však, že zbavování se strachu z cizojazyčné komunikace a učení se cizímu jazyku jsou spojené nádoby. Čím více strach mizí, tím více jste schopni se učit s chutí, a opět čím více se učíte s chutí a motivací, tím rychleji odeznívají, ba až úplně mizí strach a obavy z používání vámi osvojovaného cizího jazyka.

Velice podstatnou součástí celého komplexu obav či strachu může být nejen negativní vzpomínka na vaše neúspěchy, ale již jen čistý strach z toho neudělat chybu, vypadat nedokonale a tudíž být pro ostatní neatraktivní, a zařadit se tak po bok neúspěšných. Opak je ale pravdou. Neúspěch sklízíme a budeme sklízet pouze v tom případě, pokud chybu neuděláme. A v dobrém jazykovém kurzu děláme vše pro to, abychom chyby již neopakovali. V takovém případě není obav třeba. Chybujme, vždyť na to jazykový kurz a studium opravdu je. Je to totiž stále „jakoby“.

Strach mizí v momentu, kdy mizí chyby. Nebojte se je dělat v jazykovém kurzu.

 

…………………………………………………………………

Pokračujte na: Druhý tip   Třetí tip   Čtvrtý tip